מגוון רחב של שלטי נירוסטה באקרמן הדפסות

שלטי נירוסטה

אקרמן הדפסות מומחים בייצור מדויק של שלטי נירוסטה.

נירוסטה סטנדרטית מסוג 304 בעוביים של 0.5-0.8 מ"מ.

שימוש בחריצים, חורים, או דבקים מיוחדים מבטיח התאמה מלאה למוצר.

אפשרויות מגוונות של ברקוד, מס"ד ונתונים משתנים.

אפשרות לתוספת צבע אפוקסי מלא או סלקטיבי.

שילוט תעופתי | שלטים ותוויות | שלטי נירוסטה